Support

Steun Castrum Peregrini

Stichting Castrum Peregrini is aangemerkt als een culturele ANBI
Hieronder vindt u de mogelijkheden de activiteiten van Castrum Peregrini te steunen en mee te helpen aan een duurzame toekomst voor deze stichting.

Stichting Castrum Peregrini is vrijwel direct na de oorlog opgericht heeft meer dan 60 jaar een gelijknamig tijdschrift uitgegeven en heeft de laatste jaren zich een vaste positie in de Amsterdamse cultuurwereld verworven. Dit doet zij met een reeks lezingen, tentoonstellingen, Europese projecten en activiteiten, gebaseerd op haar kernwaarden vrijheid, vriendschap en cultuur. Deze universele waarden waren de drijfveren voor de onderduikgemeenschap in Gisèle’s appartement aan de Herengracht 401 tijdens WOII en zijn meer dan ooit sinds de oorlog weer actueel geworden.

De stichting gaat haar panden en collecties meer en meer open stellen voor een algemeen publiek en wil door middel van een actief kunst- en cultuur beleid bijdragen aan de stimulering van een diverse en open maatschappij waarin wederzijds vertrouwen de norm is. U kunt hieraan bijdragen, zodat we dit duurzaam kunnen blijven realiseren.

Wij stellen uw steun zeer op prijs!

De belastingdienst ondersteunt giften aan één of meer culturele ANBI’s, zoals stichting Castrum Peregrini.

Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250. U kunt zowel een éénmalige gift als een periodieke gift aan onze culturele stichting overmaken.

Een rekenvoorbeeld: Stel u doet een periodieke gift aan stichting Castrum Peregrini van € 6000,- per jaar.

Bij een periodieke gift hebt u niet te maken met een drempel en een maximumaftrekbedrag. Wel geldt voor de verhoging een maximumbedrag van € 1.250. Per jaar berekent u uw aftrek op de volgende manier:

  1. Berekenen verhoging: € 6.000 x 25% = € 1.500
  2. Maximale verhoging per jaar: € 1.250
  3. U hebt dan per jaar een aftrek van: € 6.000 + € 1.250 = € 7.250 .

Donateurs

Jaarvriend 2015: Indien u minimaal 75 euro overmaakt, bent u als vriend van Castrum Peregrini verzekerd van een jaar gratis toegang tot onze eigen activiteiten en geldt voor uw introducé het kortingstarief. Uiteraard houden we u op de hoogte van ons programma. Voor bijeenkomsten die we in samenwerking elders organiseren kan een korting gelden.

Schenkingen en Legaten

Uw gift is fiscaal aftrekbaar omdat Stichting Castrum Peregrini een culturele ANBI status van de Belastingdienst heeft, een ‘algemeen nut beogende’ instelling is.

U kunt Castrum Peregrini steunen door een éénmalige of periodieke schenking te doen.

Voorwaarde voor deze éénmalige aftrekpost: Uw giften aan goede doelen dienen samen minimaal 1% en maximaal 10% van uw totale inkomen bedragen, met een ondergrens vanaf 60 euro.

Indien u minimaal vijf jaar lang met een periodieke schenking een vast bedrag per jaar overmaakt aan Castrum Peregrini, zijn onze activiteiten nog beter gegarandeerd. Periodieke schenkingen zijn voor u volledig aftrekbaar van de belasting; hiervoor gelden geen aanvullende voorwaarden.

Met een formele schenking schenkt u Stichting Castrum Peregrini geld, maar u houdt dit bedrag tot uw beschikking tijdens uw leven. Hier staat een rentevergoeding aan Castrum Peregrini tegenover. Na het overlijden komt de schenking volledig toe aan de stichting.

Voor het doen van een periodieke en een formele schenking is het opmaken van een akte bij de notaris een voorwaarde. Hiermee wordt uw periodieke schenking belastingvrij. Om alle voorwaarden die de Belastingdienst hanteert nog eens na te lezen klikt u hier.

Schenkingen kunnen worden overgemaakt ten name van

Stichting Castrum Peregrini
Rabobank Amstel en Vecht
IBAN: NL13RABO0157038165 BIC: RABONL2U
o.v.v.: ‘jaarvriend’ of ‘periodieke schenking’ of ‘éénmalige schenking’

U kunt Castrum Peregrini ook steunen via uw testament dat u bij uw notaris vastlegt. Daarmee deelt Castrum Peregrini in uw nalatenschap.

U kunt in uw testament een legaat opnemen. Castrum Peregrini ontvangt dan na uw overlijden een door u vastgelegd bedrag. Of u kunt Castrum Peregrini in uw testament tot mede-erfgenaam benoemen. Dan deelt Castrum Peregrini samen met de andere erfgenamen in uw nalatenschap.
Indien u hulp zou willen ontvangen of u heeft behoefte aan meer informatie, maken wij graag een afspraak. U kunt contact opnemen met:

Stichting Castrum Peregrini
t.a.v. Frans Damman
Herengracht 401
1017 BP AMSTERDAM
T: 020 6235287
E: f.damman@castrumperegrini.nl

Zie ook:
www.nalaten.nl
www.notaris.nl