Reacties op publicatie in Vrij Nederland

In reactie op de publicatie in Vrij Nederland over seksueel misbruik in de kring rond Wolfgang Frommel hebben wij verschillende statements gepubliceerd:

In reaction on the publication in Vrij Nederland on sexual abuse in the circle around Wolfgang Frommel we have published several statements: 

A message to our friends

Reactie op de reconstructie ‘Misbruik in naam van het hogere’ Vrij Nederland – 22 februari 2018

Enkele persoonlijke gedachtes over het verleden en het heden van Castrum Peregrini

Statement Raad van Toezicht

Statement of the Board of Recommendation