Statement Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de stichting Castrum Peregrini (RvT) heeft met afschuw kennis genomen van berichten in Vrij Nederland over misbruik dat in het verleden heeft plaatsgevonden in de kring rondom Wolfgang Frommel. De RvT houdt nauw contact met het bestuur van de stichting Castrum Peregrini en wordt door het bestuur voortdurend geïnformeerd over de contacten met alle betrokkenen. Dit geldt andersom evenzeer. De RvT benadrukt dat zij zich volledig schaart achter de opstelling en de acties van het bestuur, in deze voor iedereen, maar vooral voor de slachtoffers in de eerste plaats, pijnlijke en betreurenswaardige kwestie.

Namens de Raad van Toezicht, dhr. Jan Rozenbroek (voorzitter)