Reactie op de reconstructie ‘Misbruik in naam van het hogere’ Vrij Nederland – 22 februari 2018

In Vrij Nederland van 22 februari jl. verscheen een reconstructie gepubliceerd onder de titel  ‘Misbruik in naam van het hogere’, dat als een vervolg kan worden beschouwd op het eerder op de site van VN gezette stuk van Frank Ligtvoet over ‘misbruik in de kring rond Wolfgang Frommel’, die medeoprichter was van Castrum Peregrini. Afgelopen … Continue reading Reactie op de reconstructie ‘Misbruik in naam van het hogere’ Vrij Nederland – 22 februari 2018