Vrijheidsonderzoek

vrijheidskwadrantIn samenwerking met de Universiteit van Amsterdam heeft stichting Castrum Peregrini in het kader van haar manifestatie In Me The Paradox Of Liberty (voorjaar2012) een enquête opgesteld waarin de denkbeelden over vrijheid en gelijkheid werden gemeten. De stellingen uit deze enquête zijn te herleiden tot twee dimensies: een economische en een culturele dimensie. Bij de economische dimensie werd de wenselijkheid van overheidsingrijpen gemeten: een kleine overheid die zich beperkt tot het waarborgen van de vrijheden van het individu of een uitgebreidere overheid die helpt haar burgers te ontplooien. In de culturele dimensie werd een tolerante van een onverdraagzame houding onderscheiden. Tezamen vormen beide begrippen een tweedimensionaal assenstelsel waarin de politieke stromingen van het liberalisme, de sociaaldemocratie, het conservatisme en het populisme bestaan.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat het netwerk van Castrum Peregrini een zeer tolerante houding aanneemt tegenover verschillen in de samenleving. Wanneer het echter op actuele debatten omtrent religie en immigratie aankomt is het in grote mate verdeeld. Tevens lopen de meningen uiteen over de rol die de overheid in de samenleving moet spelen. Zij zijn bijna evenredig verdeeld over de politieke stromingen van het liberalisme en de sociaaldemocratie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de klassieke politieke tegenstellingen tussen ‘links’ en ‘rechts’ die in het Nederlandse politieke spectrum bestaan ook in het intellectuele netwerk rondom Castrum Peregrini teruggevonden kunnen worden.

Het hele rapport kun je hier vinden: Vrijheidsonderzoek