PRESS-RELEASE: WE ARE ALL FANATICS!

Please scroll down for the english version

Op 6 en 7 mei wordt in Amsterdam tijdens de culturele manifestatie {Fanatisme} de aandacht gevestigd op de gevaren van groepsfanatisme

Iedereen, ongeacht sociale achtergrond, opleidingsniveau, geslacht of leeftijd, is gevoelig voor groepsfanatisme. Het zit in de natuur van de mens en hoort tot één van de oerdriften die we al dan niet in toom weten te houden. Mensen worden meegezogen in een groep en doen wat de anderen ook doen. Ze lijken niet meer onafhankelijk te kunnen denken en dragen de opvattingen van de groep uit als de enige waarheid, desnoods met geweld.

De enige remedie tegen groepsfanatisme is de bewustwording bij individuen dat ook zij vatbaar zijn voor het fenomeen. De manifestatie {Fanatisme} presenteert een aantal formats dat op onderhoudende en informatieve wijze dit latente gevaar onder de aandacht brengt.

De meest in het oog springende is De Fanatisme Meter. Met deze online test www.defanatismemeter.nl kan iedereen zijn/haar vatbaarheid voor groepsfanatisme inzichtelijk maken. Op basis van de individuele score biedt de meter specifieke informatie aan. De Fanatisme Meter wordt vrijdag 6 mei gepresenteerd in De Verdieping van het Trouwgebouw, te Amsterdam.

Die avond wordt tevens de eenmalige glossy Fanatismo voorgesteld. Het gratis Fanatismo wordt in een oplage van 15.000 stuks verspreid door heel Nederland en een aantal Europese landen. Internationaal vermaarde deskundigen en kunstenaars verlenen hieraan hun medewerking, zoals Philipp Blom, Draqan Klaic, Diana Pinto, Ram Manikkalingam, Enrique Marty, e.a.. Zie kader. [de glossy Fanatismo: literaire en sociologische artikelen wisselen elkaar af met luchtige beeldessays, columns, interviews, e.d.. Fanatismo is in pakketten van 20 stuks tegen porto- en verpakkingskosten te bestellen bij mail@castrumperegrini.nl]

De middag van vrijdag 6 mei opent de tentoonstelling “You Are All Individuals” waarin curator Nina Folkersma de spanningsvolle relatie tussen individu en massavorming vanuit verschillende perspectieven belicht; met bestaand of locatiespecifiek werk van Yael Bartana, Daya Cahen, Köken Ergun, Enrique Marty en Daniel Svarre. De tentoonstelling loopt tot en met 12 juni. Gedurende de tentoonstelling wordt een randprogrammering georganiseerd met films, lezingen, discussies en rondleidingen, in samenwerking met On-File.

De avond van 6 mei vindt een openbaar gesprek plaats in De Verdieping van het Trouwgebouw, met keynote speaker Philipp Blom. De panelleden Diana Pinto, Theu Boermans en Ram Manikkalingam gaan in gesprek, o.l.v. Chris Keulemans.

Een uitvoering van Schönberg’s “Verklärte Nacht” wordt tijdens het avondprogramma ten gehore gebracht door het Mozarteum uit Salzburg i.s.m. het Amsterdam Sweelinck Orkest. Schönberg’s werk werd in de jaren dertig door het Nazi regime als “entartet” in de ban gedaan.

Op zaterdag 7 mei worden in het Goethe Institut Amsterdam diverse workshops rondom het thema georganiseerd en ook heir wordt de dag afgesloten met de uitvoering van ‘entartete’ componisten.

{Fanatisme} is de slotmanifestatie van een samenwerkingsproject van diverse Nederlandse en Europese culturele organisaties. De manifestatie wordt geïnitieerd en georganiseerd door de Amsterdamse Stichting Castrum Peregrini, een voormalig onderduikadres uit WO II; i.s.m. Stefan Zweig Genootschap, Goethe Institut, De Verdieping, On-File en The Dialogue Advisory Group (DAG) Amsterdam.

De Manifestatie {Fanatisme} is mogelijk gemaakt door de Stichting Democratie en Media, De Mondriaan Stichting en het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

Voor een compleet overzicht van het programma en informatie: www.castrumperegrini.org

 

Contactpersoon bij stichting Castrum Peregrini:        Frans Damman

T: 020 6235287             M: 06 23367491

f.damman@castrumperegrini.nl

————————————————————————————

PRESS RELEASE: WE ARE ALL FANATICS!

April 2011

The focus of the cultural manifestation WE ARE ALL FANATICS! on May the 6th and 7thin Amsterdam will be the dangers of group fanaticism.

Everyone, regardless of their social background, level of education, gender or age is vulnerable for group fanaticism; this sensitivity is part of our human nature. People can be sucked into groupthink and act alike. When this happens, people stop acting and thinking independently and start perceiving messages advertised by their group as being the one and only truth.

A way to prevent group fanaticism is creating awareness of the fact that everybody is vulnerable to this phenomenon. The WE ARE ALL FANATICS! manifestation is organized in line with this belief. During the manifestation, several formats that shed light on this latent danger are presented. The most prominent format used is the FAT, the Fanaticism Awareness Test: an online test www.fanatismo.eu which gives users an indication of their level of vulnerability to group fanaticism and provides them with additional information on the topic. The Fanaticism Awareness Test will be launched on May the 6th at De Verdieping of the Trouwgebouw in Amsterdam.

On the same evening, the one-off glossy Fanatismo will be officially presented. 25,000 copies of the free magazine will be distributed all over Europe. Internationally renowned experts have contributed to the edition, among them Philipp Blom, Dragan Klaic, Diana Pinto, Ram Manikkalingam and Enrique Marty.

[the glossy Fanatismo: a magazine which combines literary and sociological articles with accessible pictorial essays, columns, interviews and more. Fantismo can be ordered in packets of 20 copies, for which you will only have to pay postage. For orders please contact us on mail@castrumperegrini.nl]

On the afternoon of Friday May the 6th the exhibition of curator Nina Folkersma called “You are all individuals” opens its doors. In the exhibition, the tension between the individual and the masses is represented from different perspectives by making use of location-specific work of Yael Bartana, Daya Cahen, Köken Ergun, Enrique Marty and Daniel Svarre. The exhibition closes on June 12, 2011. In addition to the exhibition, a rich programme of films, lectures, discussions and guided tours will take place. The programme is organized in close cooperation with On-File.

On the evening of May 6, Phillipp Blom will give a keynote speech and enter into a discussion with Theu Boermans, Ram Manikkalingam, Iris van der Tuin. This round-table will be chaired by Chris Keulemans.The evening will take place in De Verdieping of het Trouwgebouw.

The Mozarteum from Salzburg and the Amsterdam Sweelinck Orkest will perform Schönberg’s “Verklärte Nacht”. Schönberg’s work was banned by the Nazis as ‘entartet’.

On Saturday May the 7th the Goethe Institut Amsterdam hosts several workshops on the theme of fanaticism.

WE ARE ALL FANATICS! is the final manifestation of collaboration of diverse Dutch and European cultural organisations. The manifestation will be initiated and organized by Castrum Peregrini, a foundation based in an Amsterdam building that provided shelter for people who hid from the Nazis during World War II.

The event is organized with the collaboration of the Stefan Zweig Foundation, the Goethe Institut Amsterdam, De Verdieping, On-File and The Dialogue Advisory Group (DAG).

The event WE ARE ALL FANATICS! is made possible by the support of Stichting Democratie en Media, De Mondriaan Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds NH, the Amsterdam Fonds voor de Kunst and the Embassy of Austria.

For more information and the complete programme of WE ARE ALL FANATICS! go to www.castrumperegrini.org

Contact:

Frans Damman

M: 0031 6 23367491

E: f.damman@castrumperegrini.nl

Castrum Peregrini

Herengracht 401

NL – 1017 BP  AMSTERDAM